Foredrag


Astrologiens mange muligheder. (ca. 1½ time + pause)

For at få en basis viden om astrologiens forskellige anvendelsesmåder er foredraget opdelt i fire hovedafsnit:

Fødselshoroskopet, fremtidshoroskopet, selvudviklingshoroskopet og partnerskabshoroskopet. Der vil især være fokus på Saturn, Chiron og Pluto i horoskopet.

Ud fra fødselshoroskopet ses de udfordringer, som vi hver især har valgt at lære noget om i hele dette liv. I foredraget ser vi nærmere på de forskellige måder, der er for at lave et horoskop. Hvilken betydning det har, at et fødselstidspunkt er korrigeret.
Planeternes placeringer i forhold til hinanden og hvor lang tid de er om at bevæge sig rundt i horoskopet. Hvilke nøgleord kan der sættes på vores Sol tegn og vores ascendant. Planeterne danner forskellige figurer i horoskopet, hvilken betydning har det for en person.

I et fremtidshoroskop ses de udfordringer, som vi hver især har valgt at lære ekstra om i en given periode. Et fremtidshoroskop består af
et transit og et progressivt horoskop. Vi ser på disse horoskoper og forskellen på dem. Vi ser eksempler på tydninger af at to planeter danner forskellige forbindelser til hinanden. Der vil være eksempel på, hvad der kan foregå, hvis en horoskopfigur bliver aktiveret i et fremtidshoroskop.

Pause (ca. 20 min.)

Ud fra selvudviklingshoroskopet ses især det forhold, vi hver især har til det alternative område. De vigtigste karmiske udfordringer ses
ud fra Saturn, Chiron og Plutos tegn- og hus placeringer, derfor vil der være eksempler på tydninger af dem. Vi ser på hvilke ord der kan beskrive de tre planeter og hvilken betydning det har, at de danner forbindelser til hinanden og til de andre planeter.

I et partnerskabshoroskop sammenholdes to personers horoskoper, derved kan deres indbyrdes mulige udfordringer belyses. Vi ser nærmere på betydningen af de to personers planetplaceringer for at illustrere, hvad de hver især fokusere mest på. Vi ser på deres planetforbindelser for at få belyst for eksempel deres syn på kreativitet, tryghed, kommunikation og kærlighed. Der vil være forskellige tydningseksempler, som belyser disse forhold.

Til toppen af siden

Partnerskabsastrologi. (ca. 50 min.)

Foredraget tager udgangspunkt i mine egne tydningstekster til partnerskabshoroskopet, derfor vil der under foredraget blive anvendt for-
skellige tydninger for at belyse personernes forhold til hinanden. Hensigten med foredraget er, at give et overblik over hvilke fællesenergier to personer kan have ved at være sammen.

Vi ser først på de to personers horoskoper hver for sig for at se deres personlige egenskaber. Dernæst sammenholdes de, så vi kan se deres indbyrdes forhold.

Planeternes placering i elementer og dynamikker viser meget om, hvor personerne har størst fokus. Hvilken betydning har kommunikation, omsorg, kærlighed og kreativitet.

Vi ser på hvilke planetforbindelser der især er vigtige for at få et harmonisk forhold. Desuden ser vi nærmere på alle 11 planeternes grundlæggende energi. Hvilken betydning det har, hvis en eller flere planeter ikke har forbindelse til den anden persons planeter.
Til sidst ser vi eksempler på karmiske forbindelser mellem de to personer.

Til toppen af siden

Selvudvikling ud fra Saturn, Chiron og Pluto i horoskopet. (ca. 50 min.)

Foredraget bygger især på de tre karmiske planeter Saturn, Chiron og Pluto. Hvis du føler, at dit liv går i ring, at du står overfor store beslutninger, at du har vanskeligt ved at forstå dine alternative udfordringer, eller blot er interesseret i at høre nærmere om hvordan astrologiens unikke værktøj kan være en støtte i dagligdagen, så vil dette foredrag kunne give megen ny viden.

De tre planeter Saturn, Chiron og Pluto i et fødsels- og fremtidshoroskop. Foredraget indeholder derfor, hvor disse tre planeter er placeret i forhold til Solen og hvilke bevægelses-hastigheder de har i horoskopet. Hvilken forskel der kan være imellem et fysisk og et astrologisk rigtigt fødselstidspunkt.

Hvilke nøgleord kan der sættes på de tre planeter. Vi ser nærmere på helheden mellem de fysiske og ikke fysiske udfordringer og især, hvordan horoskopet kan være med til at belyse, hvad vi kan have vanskeligt ved og hvad der er let for os. På denne måde kan vores stærke og svage sider belyses. Hvilken hjælp kan vi få fra disse tre planeter på vores vej gennem livet.
Til toppen af siden
Astrologi - Kærlighed, seksualitet og parforhold i den nye tid.         Foredrag på ca. 45 min. 

Udviklingen især i den Vestlige verden - hvor der for mange år siden var fokus på, at kvinden var hjemmegående husmor, fødte og passede børn samt sørgende for alle hjemmets fornødenheder.

I dag bevæger udviklingen sig imod mere selvstændighed og frihed for den enkelte person, som giver seksualiteten, kærligheden og parforholdene nye udfordringer.

Nutidens parforhold – hvor mange har en karmisk forbindelse til hinanden, som betyder, at de i dette liv skal lære noget bestemt af hinanden. Vi kan med stor fordel anvende et partnerskabshoroskop for at få klarhed for den enkeltes syn på sex, følelser, kærlighed og kommunikation. 

Den store frustration hos mange over at de er alene, skal opfattes som noget positivt og skal ses i lyset af vores udvikling hen imod, at integrere den feminine og maskuline side i dette Jordliv, derfor ændre vores kærlighed, seksualitet og parforhold sig i disse år. 

Vi har set store forandringer i årene fra 2015 – 2017, og vi kommer til at opleve mange nye forandringer i perioden fra 2018 til 2020.

Det vil især være Chiron og Uranus, som giver os et nyt indhold med fokus på vores værdier, seksualitet, kærlighed, parforhold samt sundhed, økologi, naturen og de fredelige energier som bredder sig på Jordens, så befolkningerne får mere lys på deres livsvej.


Til toppen af sidenAstrologi - Lad lyset få plads i vores fremtid.         Foredrag på ca. 45 min

Den unikke energi, der er i planeternes nye tegnskifte i år 2018 og 2019, giver plads til optimisme, glæde og en ny begyndelse til gavn for os alle.
 
Foredraget sætter fokus på de nye muligheder, som de tre planeter – Saturn, Chiron og Uranus vil give os de kommende år.
 
Uranus vil i løbet af år 2018 hjælpe med til, at vi vil opleve, at der kommer en større og større fredsenergi til Jorden.
 
Vi vil nyde godt af Saturns og Plutos energier, også selv om nogle vil skabe en frygtstemning. Vi vil opleve en slags mini magt- og finanskrise. En kriseenergi, som sammen med planeternes positive energier, har til hensigt at flytte os hen imod en ny og bedre begyndelse.
 
Undervejs i foredraget vil vi se tilbage på årene 2015 – 2017 og hvorfor år 2016 vil gå over i historien som en milepæl for Jordens energiudvikling. Vi vil også se nærmere på Chirons indflydelse, når det vedrører sundhed, de biodynamiske og økologiske fødevarer.


Til toppen af siden  


Astrologi - Lad lyset få plads i vores fremtid.         Foredrag på ca. 2 x 45 min. 


Den unikke energi, der er i planeternes nye tegnskifte i år 2018 og 2019, giver plads til optimisme, glæde og en ny begyndelse til gavn for os alle.

Foredraget sætter fokus på de nye muligheder, som de tre planeter – Saturn, Chiron og Uranus – vil give os de kommende år.

Fuld fart på Uranus:

Fredens lys er på vej. I løbet af år 2018 vil vi opleve en større og større fredsenergi komme til Jorden. Vi vil se de hvide fredsduer flyve højt over Jorden og i løbet af år 2019 vil der være en meget fredsfyldt stemning her på Jorden.
Den fred, som år 2019 byder på, skal ses i forhold til den situation Jorden var i, da kalenderen viste år 2016.

Pluto og Saturn energien er meget aktive:

Vi vil dog undervejs opleve, at der er nogle, der fortsat gerne vil skabe en frygtstemning, som i løbet af efteråret 2017 vil kunne mærkes af de fleste mennesker og ligeledes være meget mærkbar i år 2018. Denne disharmoniske stemning kan resultere i, at sammensluttede lande og magtpersoners regeringer vil krakelere og kan ligeledes medføre en slags mini magt- og finanskrise.
En kriseenergi som sammen med planeternes positive energier har til hensigt at flytte os alle hen imod en ny og bedre begyndelse.

Flygtningestrømmen vil aftage, men integration vil fylde meget globalt og lokalt. Stemningen i modtager landenes befolkninger er skeptiske, da flygtningenes fundament er meget forskelligt i forhold til modtager landenes fundamenter. Det vil medføre, at regeringer, befolkninger og flygtninge både individuelt og i fællesskab skal tage ansvar for den nye situation.

Jupiter og Uranus er aktive og giver os håb og glæde:

Fra oktober 2017 og frem til oktober 2018 vil der være fokus på ny viden. Sandheder, som tidligere har været skjult for os, vil komme frem i lyset. Dette vil være med til at forøge vores glæde og se mere optimistisk på vores forandringsproces. Der vil fortsat komme oplysninger og ny viden omkring liv og aktiviteter uden for Jorden.

Chiron og Neptun er aktive:

År 2018 vil byde på et opgør med sundhed. Der vil være meget fokus på fødevareproduktionen. En stor del af de forskellige landes befolkninger vil i højere grad efterspørge sunde og naturlige fødevarer og vi vil se en meget betydelig stigning i produktionen af biodynamiske og økologiske fødevarer. Der vil også blive lagt et stort pres på medicinalindustrien, fordi flere og flere mennesker overalt i verden vil foretrække medicin fra naturen frem for kemisk fremstillet medicin, der hvor det er muligt.

Undervejs i foredraget vil vi se tilbage på årene 2015 – 2017 og hvorfor år 2016 blev et usædvanligt begivenhedsrigt år, der vil gå over i historien som en særlig milepæl for Jordens energiudvikling. Vi vil også se på, hvordan de børn, der er født i løbet af de seneste ca. 20 år og frem til og med år 2017, har været med til at skabe udvikling - og vi vil se på, hvordan de fortsat vil påvirke de forandringer, som vil ske i løbet af de næste år.    

Reformationen - Martin Luther:

Vi vil se nærmere på, når en energi gentager sig, hvad indeholdt fortiden og hvordan vil fremtidens muligheder se ud. Det var en speciel energi, der var til stede i år 1518 - nu er den ved at være her igen. I år 1518 var der fokus på magt, penge og religion. Den specielle planet energi er her igen i år 2019 og 2020, vi får igen mulighed for et opgør i forhold til magt, penge og religion.


Hvem er Donald Trump:

Han har Chiron i Vægtens tegn, hvad kan han udrette med hans Chiron i Vægtens tegn ?
Kan Donald Trump være den person, som bringer os alle nærmere fredens lys og et skridt nærmere Vandmandens tidsalder ?
Vi lader hans fødselshoroskop fortælle om de egenskaber han har i dette liv.

Vladimir Putin og Donald Trump:

Har de to en fælles opgave i dette liv ?
Vi sammenligner deres horoskoper og lader astrologien beskrive, hvad de kan udrette sammen for os alle.
Til toppen af siden