Astrologi interesse

bildJeg har igennem mange år interesseret mig for mange af de aktiviteter, der er i himmelrummet.

I 1990 begyndte min astrologiske interesse for alvor at tage fart. Årene herefter gik jeg til mange foredrag og tog flere forskellige kurser om astrologi og lignende emner.

I 1997 blev jeg færdig som Terapeutisk astrolog, efter et forløb på Skolen For Terapeutisk Astrologi i Århus.

Da jeg især i 1997 for alvor skulle udarbejde horoskoper og udskrive en tydning, måtte jeg erkende, at jeg ikke kunne finde et astrologi-
tydningsprogram, som indeholdt det, som jeg føler er vigtigt. Derfor besluttede jeg mig for, at lave mine egne tydningstekster, da jeg derved kunne videregive oplysninger, som jeg kan stå inde for. I takt med at de alternative helbredelsesmetoder for alvor er kommet i søgelyset, er det for mig alt afgørende at planeten Chiron er med i et horoskop. Chiron-energien er med til at belyse vores forhold til omsorg, pleje, sund kost og ernæring samt healing og de alternative helbredelsesformer.

Når en person læser sit fødselshoroskop skulle der gerne være en udviklingsmulighed for hele livet. De udfordringer en person ønsker at påtage sig, vil ændre sig i løbet af livet. Derfor skal en tydningstekst til et fødselshoroskop indeholde de muligheder en person har i sit liv, mens et fremtidshoroskop beskriver nogle af de muligheder, der er for et givent tidsrum.

Det personlige horoskop er det unikke værktøj, som er i stand til at støtte os i vores valg. Jeg lægger stor vægt på at møde mennesket der, hvor det er kommet til i sit livsforløb. Vi kommer alle ud for større eller mindre forandringer i vores livsforløb og det kan være vigtigt at anvende vores personlige horoskop, for at få klarhed over den situation vi enten er i eller står over for.

Det er vigtigt for mig at se mennesket som en helhed, hvilket betyder, at vi som mennesker har nogle fysiske og følelsesmæssige gøremål her på jorden, men mange bliver på et tidspunkt også stillet over for sine spirituelle udfordringer. Hvis en person er i en uønsket  personlig-, partnerskabs- eller arbejdsmæssig situation, er det vigtigt, at give personen mulighed for igen at kunne fungere på den bedst mulige måde.

Når jeg skal vurdere vores forskellige udviklingsfaser i livet, er det især vigtigt, at se nærmere på Saturn, Chiron og Plutos placeringer i horoskopet.

Mine 4 astrologibøger sætter fokus på de 11 mest anvendte planeter og derved giver de en tydning af vores fysiske, spirituelle og følelsesmæssige læreprocesser i løbet af et liv.
 


De store forandringer i 2008 og fremefter

Med Pluto i Stenbukkens tegn fra år 2008 til år 2023 vil der være fokus på forandringer, som er meget mærkbare i år 2008 og 2009. Forandringerne er især indenfor banker, økonomi, virksomheder, religion, politik mm. Forandringerne vil fra starten sætte en lavinevirkning i gang, som kan mærkes i årene fremefter.

I år 2010 ulmer friheden mange steder, når Uranus bevæger sig ind i og bliver i Vædderens tegn fra starten af år 2011 til år 2018, så vil den for alvor sætte et nyt tema. Nogle områder på jorden vil opleve uro, demonstrationer og krig. Der vil komme pludselige forandringer, men fokus vil være frihed og selvstændighed, så forandringerne vil være størst der, hvor religion, magt og undertrykkelse stadig kan trives.

Med Chiron i Fiskens tegn fra begyndelsen af år 2011 vil det økologiske opsving, som begyndte, da Chiron gik ind i Vandmandens tegn i år 2006, blive forøget. Chiron er i Fiskens tegn indtil år 2018 og i denne periode vil der være meget fokus på omsorg, sundhed og at skabe en balance for det hele menneske.

Saturn er i Scorpionens tegn fra slutningen af år 2012 til slutningen af år 2014, samt i nogle måneder midt i år 2015. Her vil vi se mange hemmeligheder komme frem i lyset med stor betydning for vores økonomi, politik, sundhed og meget mere.

Den 5. planet, som også skifter tegn, er Neptun, der i begyndelsen af år 2012 bevæger sig ind i Fiskens tegn og er der indtil år 2025. Her er lagt op til en rolig forandring, hvor Neptun vil påvirke forøgelsen af vores intuition, næstekærlighed og vores forståelse for den åndelige verden.

I år 2013 vil flere af planetenergierne forsætte deres virkning, men især vil sandhederne komme i fokus indenfor de tidligere nævnte områder. Den såkaldte krise vil føles forstærket, da planeternes påvirkninger er tiltagende i styrke.

År 2014 vil blive et skelsættende år med mange forskellige begivenheder, da planeternes energi kommer til udtryk med den kraftigste styrke indenfor dette årti.
Derfor vil alle planeternes nøgleord være i spil i løbet af dette år indenfor økonomi, virksomheder, banker, religion, magt/frihed, sandheder, medicin osv.

Nu da også Neptuns energi er stærk, så vil den sammen med Chiron og Saturn for alvor sætte gang i sandhederne i forhold til hospitaler, sundhedspersonale, medicinalindustrien, og den industrielle fremstilling af medicin, hvor særligt bivirkningerne kommer frem i dagens lys og bliver offentlig viden. Dette vil medføre, at flere vælger naturlig medicin og naturlige behandlingsformer.
Cannabis olie vil især i år 2014 vil være et varmt emne. Denne olie kan for mange betyde effektiv smertelindring, og der vil være mulighed for at spare mange penge på sigt såvel for den enkelte som samfundet som helhed.

År 2015 bliver et vendepunkt, (en verden i forandring i løbet af år 2015 - 2017) da Saturn i løbet af året både er i Scorpionens tegn og i Skyttens tegn. Saturn er i Skyttens tegn de første 5 måneder og igen i løbet af september måned og frem til den 20 december 2017. Med Saturn i Skyttens tegn er der fokus på at tage ansvar for den spirende optimisme og dermed får de økonomiske forhold medvind. Når der kommer fokus på Skyttens tegn vil en hel anden side også komme frem i lyset, som giver fokus på udlandet, flygtninge, magt/frihed, religion, retfærdighed, sandhed, sundhed og det hele menneske, samt en ny viden om det liv der er i universet omkring os.

Årsagen til den store forandring skal især ses ud fra tre planeters meget unikke placeringer som ikke er set de sidste 2.000 år og som vi ikke kommer til at opleve selv om vi ser mere end 1.000 år frem i tiden. De tre planeter er Saturn i Skyttens tegn, Chiron og Neptun i Fiskens tegn. Den energi som kommer til Jorden fra Saturn får os til at tage ansvar for en ny udviklingsfase for menneskeheden, som bl.a. indeholder en ny viden, religion, magt/frihed, højere bevidsthed osv. Ud fra Chiron og Neptun i Fiskens tegn vil der bl.a. være fokus på de menneskelige værdier, som næstekærlighed og en åndelig søgning i et omfang som ikke tidligere er set på Jorden. En ny verden er på vej.

Vi kan også beskrive året som, at forandringerne kan opleves som en periodisk stærk storm
.

År 2016 vil gå over i historien som det mest markante år i nyere tid. Den forandring som begyndte sidste år vil nå nye og usædvanlige højder. Hvis vi som sidste år sammenligner med vindforholdene, så vil året bedst beskrives som, at vi kommer ud for en stor orkan. Orkanen begynder sidst i december 2015 og raser de første uger af dette år samt i løbet af sommeren og efteråret, men stilner af i slutningen af året.
De store temaer vil også i år være udlandet, flygtninge, magt/frihed, religion, retfærdighed, sandhed, sundhed, fødevarer, fødevareproduktion, højere bevidsthed og det hele menneske, samt en ny viden om det liv der er i universet omkring os.

Synligheden/bevidstheden om, at vi ikke er de eneste levende væsner giver fornyet forståelse for mange menneskers oplevelser af en anden verden udenfor og/eller i vores Galakse. Det øger vores spirituelle forståelse og giver langt større mulighed for, at vi på det personlige plan kan forstå, kommunikere og handle i overensstemmelse med vores sjælsbevidsthed.

Vi må alle være forberedt på de mange forskellige forandringer med Saturn, Chiron og Neptuns unikke tegnplaceringer. Formålet er, at åbne menneskeheden for en større bevidsthed med fokus på næstekærlighed, frihed og spiritualitet.

År 2017 vil være det sidste år med de særlige placeringer for Saturn, Chiron og Neptun og dermed det sidste år med - en verden i forandring. Hvis vi også ser vejrmæssigt på dette år, så vil det være som at åbne øjnene helt efter en stor orkan, som lige har lagt sig. Vi vil opleve stærke og pludselige vindstød, som vil komme og gå i løbet af året. Dette for at sikre, at vi holder fast på årsagsbehandling frem for symptombehandling, så forandringerne for alvor rodfæstes på såvel det indre som det ydre plan.
Temaet i år vil være det samme som de to foregående år, men på et andet niveau med en bedre balance på vores livsvej. Temaerne vil stadig være udlandet, flygtninge, magt/frihed, religion, retfærdighed, sandhed, sundhed, fødevarer, fødevareproduktion, højere bevidsthed og det hele menneske, samt en ny viden om det liv der er i universet omkring os.
Der vil også i år være megen fokus på næstekærlighed, frihed og vores åndelige udvikling. Der vil være fokus på vores spirituelle kontakt og en forøget bevidsthed, som sætter os i stand til at opleve meget også udenfor den fysiske verden.

Når vi nærmer os årets afslutning bevæger Saturn sig ud af Skyttens tegn fra den 20 december. Vi kan se tilbage på perioden 2015 + 2016 + 2017, som de mest specielle år i nyere tid. Med Saturn i Skyttens tegn var der fokus på viden og gerne en højere spirituel viden og med Chiron og Neptun i Fiskens tegn gav det en særlig energi til sensitivitet og en åndelig søgning som aldrig tidligere er set og som vi ikke kommer til at opleve igen.


År 2018 og 2019  hænger meget sammen, da tre planeter (Saturn, Chiron og Uranus) skifter tegn og dermed energi. Vi vil opleve store forandringer i løbet af år 2018 – 2019, fordi de tre planeter sætter et nyt fokus for os alle her på Jorden.

Temaer for år 2018 og 2019:

Fra krig til fred
Mini finanskrise
Forandringer for magtmennesker, politikere, penge verdenen og nogle virksomheder
Sundhed og naturlig medicin
Konsekvenser og eftervirkningerne af flygtningekrisen
Indsigt og forståelse for spirituelt liv her på Jorden

Perioden fra december 2017 og især år 2018-2019 vil af flere ses som en mini finanskrise, men på sigt vil den være gavnlig for menneskeheden. Krisen er med til at bevæge os væk fra magtstrukturer baseret på økonomi og religion og hen imod næstekærlighed og frihed.

Saturn
Når Saturn bevæger sig ind i Stenbukkens tegn fra december 2017, vil der være fokus på den katolske religion, særligt i de første måneder af år 2018 og igen i løbet af sommeren og efteråret år 2018.

De politikere som ikke tog ansvar især for flygtningesituationen i de foregående år fra 2015 – 2017 vil nu komme til at stå til regnskab for deres manglende beslutninger og handlekraft nu hvor flygtningekrisen har et nyt tema.
Der vil være flygtninge, som gerne vil integreres i nye områder, mens andre gerne vil beholde værdier, kultur og levevis fra de områder de kom fra, hvilket kan medføre konflikter mellem befolkningsgrupperne.

Politisk set vil såvel enkeltpersoner som magtorganer slå store revner fra slutningen af år 2017 og især i år 2018-2019, hvis ikke politikere og ledere lytter til befolkningernes ønsker om frihed og selvstændighed.

De banker, pengeinstitutter, virksomheder og især politikere, som ikke har lært af og taget det fornødne ansvar i forbindelse med finanskrisen i årene 2008/2009, vil fra slutningen af år 2017 og især i år 2018-2019 komme til at stå til regnskab for dette.

Chiron
Chiron skifter tegn fra april 2018 til februar 2019 og forbliver i Vædderens tegn fra februar 2019, hvor vi for alvor vil mærke energien.

Fokus på det hele menneske igennem sundhed. Ser vi tilbage på starten af år 2006, hvor Chiron gik ind i Vandmandens tegn, så betød det, at den biodynamiske og økologiske fødevare produktion fik stor medvind.
Chiron er i Fiskens tegn fra foråret 2011, (hvor vi har fokus på det intuitive sundheds valg) og er helt inde i Vædderens tegn fra begyndelsen af 2019, hvor vi nu vil se en forøget handlekraft for at få de biodynamiske og økologiske fødevarer helt i front, så der er mulighed for sunde fødevarer.

Chiron vil stadig sammen med Neptun sætte fokus på naturmedicin frem for kunstig fremstillet medicin.

Uranus
Uranus skifter tegn fra maj 2018 til marts 2019. Uranus forbliver i Tyrens tegn fra marts 2019, hvor vi for alvor vil mærke energien.
Ser vi tilbage på starten af år 2011, hvor Uranus gik ind i Vædderens tegn, som betød, at konflikten især i Mellemøsten brød ud i lys lue.

Vi vil ud fra Uranus i Tyrens tegn opleve en hastig spirende fredsbølge i løbet af år 2018 og en helt forandret og fredfyldt verden i løbet af år 2019, set i forhold til, hvordan verden så ud i perioden fra år 2011 til 2017.

Med Uranus i Tyrens tegn får vi alle et spørgsmål i løbet af år 2018 - 2019, hvad har vi tillid til?
De nye værdinormer betyder et valg for mange - 1. kontrol og overvågning af privatlivet eller 2. frihed og selvstændighed på vores vej.
1. ved at anvende plastkort som betalingsmiddel siger "vi" ja til kontrol og overvågning.
2. ved at anvende fysiske penge som betaling vælger "vi" frihed og selvstændighed.

Mange vil nærmest opleve det som at være født på ny og globalt som en ny begyndelse med store forandringer indenfor sundhed, økonomi, politik og ledelse i et vigtigt skridt på vej ind i Vandmandens tidsalder, hvor der er fokus på fred, næstekærlighed, selvstændighed og frihed.I år 2020 har vi stadig Neptun i Fiskens tegn og den vil være i tegnet frem til år 2025. Derfor vil der være megen fokus på hospitaler og ikke mindst medicinalindustrien og bivirkninger af traditionel medicin set i lyset af naturmedicin.

I år 2020 vil Uranus stadig være i Tyrens tegn og den vil overraske mange indenfor det jordnære, værdimæssige og de fysiske forhold, men vigtigst er det, at der er fokus på fredens lys.

I år 2020 vil især tre planeter være i fokus, det er Jupiter, Saturn og Pluto som i det meste af året vil være i Stenbukkens tegn.

Sammenligning: Sidste gang Saturn og Pluto var placeret i Stenbukkens tegn var i år 1518 (Reformationens tid) og dengang var der fokus på: Magt, religion og penge. I år 2019 - 2020, hvor der igen er fokus på Stenbukkens tegn, vil vi igen opleve samme tema nemlig: Magt, religion og penge.

Ny begyndelse på mange måder, hvis de da ikke blev udført i løbet af år 2018 – 2019. Det kan opfattes, som sidste udkald for de helt store forandringer. De ændringer af samfundsstrukturerne, som ikke er sket kommer til det i år 2020.

Nogle vil sikkert føle det som frivillig tvang, men nu presser de tre planeter i Stenbukkens tegn deres forandrings-enegier i mål på hver deres område.

De forandringer der især kan være tale om, er de samme som i de to foregående år. Viden, lov, ret og det juridiske område samt udlandet, indvandring, flygtninge og religion. Vores forhold til banker, finansverdenen, politik og autoritære ledere.

Det er på tide, at politikere og andre personer som styrer rundt omkring på Jorden tager deres ansvar alvorligt og skaber nye tidssvarende, medmenneskelige og fredlige strukturer for os alle.

I løbet af år 2020 vil vi især opleve de store forandringer fra den 9 marts til den 9 august 2020.
De største forandringer vil vi opleve fra den 16 september til den 16 december 2020.
Dette opleves, som sidste udkald for den gamle energi inden der taget hul på et nyt år - mange vil opleve de sidste måneder af år 2020 som at være i en hvirvelstorm og det vil derfor føles godt at komme ind i år 2021.

I år 2021 bevæger vi os ind i en helt anderledes tid. Vi har fra begyndelsen af året Jupiter og Saturn i Vandmandens tegn, hvilket giver os en følelse af, at der nu bliver taget ansvar for en ny viden, hvor der er fokus på fredens og frihedens lys.

Vi vil opleve år 2021, som at gå fra mørket og ind i lyset.

Vi kan mærke Jupiters optimisme, Saturns glæde ved at tage ansvar og Vandmandstegnets frihedssøgende energi.

Hvirvelstormen af begivenheder og hændelser fra 2020:
Vi vil hurtigt se ødelæggelserne af den ”hvirvelstorm”, som gled hen over hele Jorden i år 2020, men vi ser kun det øverste lag af ødelæggelserne.

Vi vil i løbet af året opleve, at der i ly af ”hvirvelstormen” er taget beslutninger i det skjulte, da mange personer i år 2020 stadig, som i år 1518, havde fokus på magt, penge og religion.

Vi vil fra begyndelsen af 2021opleve, at stå overfor ”personer”, som ønsker at bevare deres magt, uanset om de udøver den via medierne eller på anden måde skaber en frygtstemning.

Vi er alle kommet til en vigtig skillevej, som indeholder to forskellige veje. Vi skal vælge mellem frihed og selvstændighed eller fortsætte energien fra 2020 med fokus på overvågning og kontrol.

Der er i løbet af 2020 indført stor kontrol via elektroniske ”penge”, og du skal nu vælge, om du fortsætter den vej eller om du anvender din ret til frihed ved at anvende fysiske penge.

Du skal vælge ja eller nej til den nylavede og korttidstestede vaccine. Mange vil være bevidst om det, der skete i USA i 1976 da mange skulle modtage den nye lyntestede vaccine med katastrofale følgevirkninger.

Temaet i 2021 er FRIHED - men hvem skal have frihed?

1. Er det de indvandrere, som vil integreres i modtagerlandene og følge modtagerlandenes normer, regler og lovgivning?

2. Er det de indvandre, som vil medtage deres normer og regler fra oprindelseslandet og have frihed til at danne forskellige parallelsamfund i de forskellige modtagerlande – eller skal denne gruppe hjælpes tilbage til deres hjemland?

Hvis ikke flygtningekrisen er løst senest i år 2020, så vil flygtningesituationen være et stort tema i 2021.

Mange vil se frem til at få deres frihed til at anvende ægte cannabis-medicin, da mange ved, at den forøger livskvaliteten.

Den ”skjulte og mørke” aftale som nogle lavede i begyndelsen af 2020, da Mars, Jupiter, Saturn og Pluto var i Stenbukkens tegn forandres fra begyndelsen af 2021.

Når Saturn tager ansvar sammen med den optimistiske energi fra Jupiter, og når det hele blandes med energien fra det frihedssøgende Vandmandstegn, så vil lyset forøge sin styrke til glæde for os alle.

Vi vil opleve en debat om rigtigheden af at omskære børn og om abort. Mange ved, at en mor har kontakt til barnesjælen i hendes mave, og at en abort derfor bedst kan besluttes af modersjælen og den ufødte barnesjæl.

Hvis du er af dem, som væmmes ved tanken om burhøns, så tænk på mennesker i bur (lejligheder).

Det er nu, du kan sige fra til et liv med en begrænset fysisk kontakt, som en digitaliseret robot der oplever verden fra TV og internettet.

Det er nu, du har mulighed for at bevare naturen og dyreverdenen.

Det er nu, du kan vælge et liv sammen med naturen, og at du har mulighed for at rejse rundt og opleve verden, som et frit og fysisk menneske uden en forøgelse af kontrol og overvågning.

Året som helhed bærer præg af energien fra Jupiter: viden, religion, flygtninge, naturen, lov, retfærdighed, dyrevelfærd og optimisme. Fra Saturn er der fokus på ansvarlighed, og fra Vandmandstegnet er der fokus på frihed og selvstændighed.

Mange personer vil kæmpe for deres ret til frihed. Vi vil opleve at større grupper af mennesker kæmper for deres ret til frihed. Vi vil opleve områder og lande, som vil have deres frihed til selvbestemmelse.

Vi vil opleve demonstrationer og oprør, hvis de gamle normer fra år 2020 fortsætter i 2021.

Mange vil gøre oprør mod magtfulde og styrende personer.

Vi vil opleve tre perioder af år 2021 som meget spændende, da vi alle oplever et karmisk T-kryds - nr.1 i marts - nr. 2 i juli/august og nr. 3 i december 2021 - vi har alle et valg - hvilken vej vil du gå ud af, hvem kan vi stole på?

Vi kan roligt se frem til et spændende år med mange nye tiltag og være bevidst om, at der vil være mindst en planet i Vandmandstegnet frem til år 2043.

En rundtur til planeterne:

Jupiter vil mest være i Vandmandstegnet i år 2021, med fokus på at forøge vores viden om frihed. Jupiter er i Fiskens tegn i ca. to måneder i løbet af sommeren 2021.
Jupiter er i Fiskens tegn fra januar og frem til begyndelsen af maj 2022, med fokus på de sensitive og spirituelle
personer. Det er naturligt for mange af dem, at de har kontakt til den åndelige verden, og at det i deres verden ikke skal betragtes som en sygdom, men som en stor åndelig ressource.

Saturn vil opholde sig i Vandmandstegnet frem til begyndelsen af maj 2023, og vil i denne periode tage ansvar for, at vi alle får mulighed for frihed. Når Saturn fra marts 2023 til maj 2025, befinder sig i Fiskens tegn, så vil den sætte fokus på at forøge den spirituelle kontakt.

Chiron er i Vædderes tegn frem til sommeren 2026. Den vil gøre sit til, at vi kan opleve en omlægning til økologisk og biodynamisk landbrug, forøge brugen af cannabis-medicin og forøge vores miljøbevidsthed samt vores spirituelle energi.

Uranus er i Tyrens tegn frem til slutningen af april 2026, og vi vil opleve værdi og økonomiske forandringer på vores vej, men også en forøgelse af fredsprocesserne på Jorden.

Neptun er i Fiskens tegn frem til slutningen af marts 2025, og vi kan derfor opleve perioder med uklarheder indenfor hospitalssektoren og medicinalindustrien. Vi kan forøge brugen af vores intuitive evner.

Pluto er i Stenbukkens tegn frem til marts 2023, hvor den begynder sin vandring ind i Vandmandstegnet. Den vil ændre samfundsstrukturerne lidt endnu.

Et vigtigt tema i 2021 - i januar og februar måned følges Jupiter og Saturn ad ind i Vandmandstegnet og det bliver en særdeles spændende tid med optimisme og ansvarlighed for frihed, hvis vi selv vil vælge det.

 

 
De mest sensitive energier på jorden

 
I forbindelse med år 2011 – 2018, hvor de mest sensitive sjæle fødes på jorden, vil der i årene 2015, 2016 og 2017 være en mærkbar forandring, da den åndelige verden bliver mere synlig for mange mennesker via Chiron og Neptun. De børn, der fødes i denne periode har en unik sensitivitet og kontakten til deres åndelige vejledere vil sætte verden på den anden ende og bringe meget lys på næstekærlighed og det hele menneske.

De 5 yderste planeter skifter tegn i disse år og det er noget helt specielt. Det helt særlige er, at Chiron og Neptun står tæt sammen og fra år 2012 er de begge i Fiskens tegn. Ser vi på næste gang Chiron og Neptun har en årrække, hvor de igen er tæt sammen i Fiskens tegn, så sker det først fra år 2997. Det, at vi har valgt at være på jorden i disse forandringernes år, er noget ganske særligt og værdifuldt for menneskeheden og jordens udvikling.

                       
 

Til toppen af siden